МАН-ын хороо
СЭРЖМЯДАГ

Сэржханд СЭРЖМЯДАГ

Дорноговь аймгийн НАМОХ-ны дарга
Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт
Хүний их эмч
2021-02-15 —
— Төрийн албанд
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Хүний их эмч
2021-12-01 —
— Хувийн хэвшил
Гарам дэлгэрэх ХХК
Нягтлан бодогч
2021-12-05 — 2014-12-05

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.