МАН-ын хороо
НЯМХҮҮ

Дамжин НЯМХҮҮ

Дорноговь аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Мэргэжил: Эмч


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Аймгийн эрүүл мэнд ЭШСТ
захирал
1996-01-01 — 2010-01-01
— Бусад
Аймгийн ЭМШУИС-ын салбар АУДС
захирал
2010-01-01 — 2013-01-01
— Бусад
Аймгийн АУКоллеж
захирал
1992-01-01 — 1996-01-01
— Бусад
Аймгийн АУДуС
захирал
1979-01-01 — 1992-01-01
— Бусад
Аймгийн АУДуС
Хичээлийн эрхлэгч
1973-01-01 — 1979-01-01
— Бусад
Аймгийн АУДуС
Багш
1969-01-01 — 1973-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.