МАН-ын хороо
БАТ-ЭРДЭНЭ

Батбаяр БАТ-ЭРДЭНЭ

Дорноговь аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Сэтгүүлч, арга зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
УИХ-ын ТГазар
УИХ-ын гишүүний Зөвлөх
2021-08-01 —
— Бусад
Дорноговь аймгийн МАН-ын
Дэд дарга
2022-03-20 —
— Хувийн хэвшил
MNC SBN телевиз
Сэтгүүлч
2012-01-01 — 2015-03-01
— Төрийн албанд
Дорноговь БТСГ
Ахлах мэргэжилтэн
2015-04-01 — 2020-06-01
— Төрийн албанд
УИХ-ын ТГазар
УИХ-ын гишүүний ОНБие төлөөлөгч
2020-06-15 —
— Бусад
Дорноговь аймгийн МАН-ын хороо
Ажлын албаны дарга
2020-12-03 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.