МАН-ын хороо
ГАНЗОРИГ

Батцэнгэл ГАНЗОРИГ

Дорноговь аймгийн ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: ТЗ Менежент


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Мэргэжилтэн
2005-01-01 — 2006-01-01
— Төрийн албанд
Засаг дарга
2008-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Хэлтсийн дарга
2007-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Тамгын газрын дарга
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын байцаагч
2006-01-01 — 2007-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.