МАН-ын хороо
ХАТАНСАЙХАН

Алтангэрэл ХАТАНСАЙХАН

Дорноговь АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
Мэргэжил: Багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Тамирын Ухаан Хошуу
Захирал

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.