МАН-ын хороо
ЭРДЭНЭБОЛД

Сайнбуян ЭРДЭНЭБОЛД

Сумын засаг дарга
Мэргэжил: ОУХБМенежер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Монгол Шуудан
Нягтлан бодогч
2007-02-01 — 2009-02-01
— Төрийн албанд
Хатанбулаг ЗДТГ
сумын засаг дарга
2016-05-01 — 2019-12-31
— Төрийн албанд
Хатанбулаг ЗДТГ
сумын засаг даргын орлогч
2014-04-30 — 2016-02-01
— Төрийн албанд
Хатанбулаг ЗДТГ
Багийн засаг дарга
2009-04-30 — 2014-01-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.