ИТХ
ЭНХМАА

Ухнаа ЭНХМАА

Хүүхдийн эмч
Мэргэжил: Хүүхдийн их эмч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хүүхдийн эмч
2005-09-12 —
— Төрийн албанд
Их эмч
2005-04-25 — 2005-09-18
— Төрийн албанд
Дорноговь Эрдэнэ сум төмөр замын эмнэлэг
Эмч
2001-06-25 — 2003-09-05

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.