ИТХ
ТҮМЭНБАЯР

Сандагдорж ТҮМЭНБАЯР

Төмөр зам сумын намын хорооны дарга
Мэргэжил: холбооны инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улаанбаатар төмөр зам дохиолол холбооны 3-р анги
орлогч дарга ерөнхий инженер
2011-12-31 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Улаанбаатар төмөр зам дохиолол холбооны 3-р анги
монтёр
1989-01-01 — 1990-01-01
— Төрийн албанд
Дорноговь ИТХ
дарга
2016-07-01 —
— Төрийн албанд
ангийн дарга
2015-01-01 — 2016-07-01
— Төрийн албанд
тенхикч
1990-01-01 — 1992-01-01
— Төрийн албанд
ангийн дарга
2008-01-01 — 2011-12-31
— Төрийн албанд
Дорноговь ЗДТГ
засаг дарга
2008-01-01 — 2008-12-31
— Төрийн албанд
ангийн дарга
2001-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
орлогч дарга ерөнхий инженер
1995-01-01 — 2001-01-01
— Төрийн албанд
өндөр үелэлийн инженер
1994-01-01 — 1995-01-01
— Төрийн албанд
инженер
1992-01-01 — 1994-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.