ИТХ
БАЙГАЛМАА

Шоовдор БАЙГАЛМАА

Сайншанд хамрын хийд ТББ
Мэргэжил: төрийн захиргаа


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
менежер
2017-01-01 —
— Хувийн хэвшил
Бэлх Овоот ХХК
захирал
2004-01-01 — 2017-01-01
— Төрийн албанд
залгагч
2000-01-01 — 2004-01-01
— Төрийн албанд
операторчин
1995-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
залгагч
1990-01-01 — 1995-01-01
— Төрийн албанд
Алтанширээ ЗДТГ
агартехникч
1986-01-01 — 1989-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.