ИТХ
ТӨМӨРБААТАР

Доржпүрэв ТӨМӨРБААТАР

Сумын Засаг даргын орлогч
Мэргэжил: Төрийн удирдлага, Төрийн захиргааны менежер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дорноговь Хөдөлмөрийн хэлтэс
Сайншанд 3-р багийн Засаг дарга
2016-12-01 — 2021-06-16

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар
Засаг даргын орлогч
2021-06-16 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.