ИТХ
БЯМБАНАРАНЖАВ

Пүрэвжав БЯМБАНАРАНЖАВ

Төлөөлөгч
Мэргэжил: Эрх зүйч, багш


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Их Дэлгэрэх ХХК
Ерөнхий захирал
2008-01-01 —
— Хувийн хэвшил
Kluamu Printing
Гүйцэтгэх захирал
2001-01-01 — 2008-01-01
— Хувийн хэвшил
Хан-Ази ХХК
Мэргэжилтэн
1998-01-01 — 2000-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.