ИТХ
ЭНХЦЭЦЭГ

Нацаг ЭНХЦЭЦЭГ

ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: Төрийн удирдлагын менежир


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Хадгаламж банк
эдийн засагч
2013-01-20 — 2013-07-12
— Төрийн албанд
дуу хөгжмийн багш
2002-06-01 — 2010-09-16
— Хувийн хэвшил
Төрийн банк
Харилцааны менежер
2013-09-03 — 2014-09-18
— Төрийн албанд
ИТХ ын дарга
2014-09-16 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.