ИТХ
АНХБАЯР

Батхуяг АНХБАЯР

Замын-Үүд сумын засаг дарга
Мэргэжил: Усны инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хэлтсийн дарга
2013-01-08 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Дорноговь Мэргэжлийн хяналтын газар
Улсын байцаагч
2008-11-19 — 2013-01-08
— Төрийн албанд
Дорноговь Замын-үүд Засаг даргын тамгын газар
Засаг дарга
2020-11-02 —
— Төрийн албанд
Дорноговь Замын-үүд Засаг даргын тамгын газар
Засаг дарга
2016-07-20 — 2016-11-02
— Төрийн албанд
Дорноговь Замын-үүд Засаг даргын тамгын газар
ИТХ-ын дарга
2016-11-02 — 2020-11-02

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.