ИТХ
СҮХБААТАР

Жамбалдорж СҮХБААТАР

Засаг дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дорноговь ЗДТГ
Мэрэгжилтэн
2004-01-01 — 2016-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.