ИТХ
ОДБАЯР

Сайнхүү ОДБАЯР

Засаг даргын орлогч
Мэргэжил: Биотехнологич

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Сайншанд сумын МАН
дарга
2012-12-31 — 2020-07-01

Дорноговь аймгийн ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2020-11-23 —

— Бусад
Дорноговь МАН
дэд дарга
2012-12-31 — 2018-04-08
— Төрийн албанд
мэргэжилтэн
2008-02-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
Дорноговь Стандарт хэмжилзүйн төв
Лабораторийн эрхлэгч
2004-07-01 — 2008-02-01
— Төрийн албанд
Сайншанд ЗДТГ
Засаг дарга
2016-06-01 — 2020-07-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.